Welcome to Kabuki Academy

Performances

Kabuki Academy - Seattle at Sakuracon

Sakuracon 2014


SakuraCon 2016 Opening Ceremonies
SakuraCon 2016 Opening Ceremonies
Sakura con 2015   Opening Ceremony   Kabuki Academy
Sakura con 2015 Opening Ceremony Kabuki Academy
Kabuki Academy - Seattle at Sakuracon
Kabuki Academy - Seattle at Sakuracon
Folklife 2013   Goro
Folklife 2013 Goro

Goro Tokimune
Goro Tokimune